Gratis aksjeanalyser og investeringstips

Gratis aksjeanalyser og investeringstips

Det kan være kostbart å holde seg oppdatert på markedet. Men, det finnes gode og rimelige løsninger med aksjeanalyser og investeringstips.

Daytrading

Skal du drive med daytrading eller aksjehandel for nybegynnere er det stor fare for at du raskt merker at du har kapasitetsproblemer. En vanlig aksjeanalytiker pleier som regel å følge noen få utvalgte selskaper, et marked eller noen få typer valuta. Da er de rimelig godt oppdaterte. Analytikerne driver heller ikke med handel. Det er det aksjemeglerne og forvalterne som gjør.

Dersom du trader helt på egenhånd må du være både analytiker og aksjemegler. Vi vet at det er mange som faktisk klarer dette på egenhånd, men det er vanskelig og tidkrevende. Da er det godt å vite at det finnes snarveier som ikke koster skjorta.

aksjeskolen

Aksjeanalyser og anbefalinger fra analytikere

Åpner du en tradingkonto på Markets er anbefalinger fra analytikere og aksjeanalyser bare en liten del av det du får tilgang til. På Markets får du tilgang til Analyst Recommandations Tool hvor du kan finne viktig informasjon om hva ulike analytikere mener om alt fra enkeltaksjer til mer generelle markedsutsikter. Analytikerne kommer fra anerkjente meglerhus og investeringsbanker, så dette er en veldig god tjeneste.

Insidehandler

Det er mange som følger med på insidehandler, og får god avkastning fra det. Dette er også noe du kan følge med på når du trader på Markets. Med Inside Trades integrert i tradingprogrammet har du tilgang til viktig informasjon om bjellesauer som handler aksjer.

Blogger

Det finnes også veldig mange blogger som gir gode tips om alt fra sparing til aksje- og valutatrading. Ved å følge med på blogger som Pengebloggen kan du få viktige oppdateringer om det som skjer i markedet. Markets har også en egen Bloggers Opinion Tool, hvor du raskt kan få inntrykk av hva store og viktige bloggere mener om markedet.

Hedgefond

Vi kan ofte lese om hedgefond som år etter år slår markedet. Dessverre er det slik at for å investere i disse fondene må en som regel være profesjonell investor med mye penger tilgjengelig. Men, Markets gir deg tilgang til viktig informasjon om hva flere av disse fondene investerer i, og det kan gi deg viktig informasjon som kan brukes til daytrading.

Trader trends

Trader trends er en av de nyeste innovasjonene til Markets. Ved å følge med på disse kan du se om det er kjøps- eller salgspress på ulike CFDer for aksjer, indekser og valuta. Det kan gi deg viktige signaler som kan brukes når du trader på nett.

Markets

Markets er en av de største handelsplassene for CFD trading. Når du åpner en konto her kan du trade CFDer for aksjer fra stort sett hele verden. Kostnadene ved å trade er konkurransedyktige, og det har gjort at mange tradere foretrekker å bruke Markets. Det koster heller ikke noe å åpne en tradingkonto. Vil du åpne din konto kan du følge denne fremgangsmåten:

  • Gå til www.markets.com og åpne konto
  • Få tilgang til aksjeanalyser, trender og insidehandler

CFDer er kompliserte finansielle instrumenter og det følger en stor risiko for å tape penger raskt som følge av gearing/belåning. Mellom 74 % – 89 % av retailinvestorer taper penger ved CFD trading. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer, og om du har råd til å ta en stor risiko for å tape penger.