Råvarehandel

Mange norske investorer følger så mye med på råvareprisene at råvarehandel faller naturlig. Med oljeprisen som påvirker prisingen av Oslo Børs kan dette gi gode muligheter for meravkastning.

Råvarer

Som nevnt er olje en viktig råvare for norske investorer, men gass har også blitt mer vanlig å trade. Utvalget av instrumenter tilgjengelig for råvarehandel er stort og omfatter alt fra mineraler som gull, matvarer som mais og korn, og selvsagt nevnte olje og gass. Tilgangen til handel i råvarer er ennå dårlig for de fleste tradere som bruker norske nettmeglere. Som regel har man her kun normalt tilgang til ETF på olje og gass. Ulempen med disse er at det ofte er høy kostnader tilknyttet dem.

Råvarehandel

Vi som driver Aksjeskolen handler normalt råvarer med CFD. Dette er en kontrakt som er konstruert for å gi tilnærmet lik avkastning som det underliggende produktet. Det er flere fordeler ved å bruke CFD for råvarehandel. Blant annet kan man enkelt ta både long og short posisjoner, i tillegg er det også gode muligheter for å benytte seg av gearing. Det finnes flere markedsplasser som tilbyr CFD trading av råvarer, og nedenfor kan du lese mer om to av de beste markedsplassene for CFD trading.

Realtidskurser for råvarer

Markets er en av de største markedsplassene for råvarehandel med CFD. I tillegg til et stort utvalg av CFD for alt fra råvarer, aksjer, indekser og valuta, har de også gratis realtidskurser for råvarer. Du kan også laste ned et eget program som gir deg rask tilgang til realtidskurser på både pc og mobil. Markets skiller seg også ut ved at de gir ut gratis analyser fra flere av de største meglerhusene i verden. Følg disse stegene for å registrere deg gratis:

  • Gå til markets.com
  • Åpne en konto og få gratis realtidskurser

CFD service. 80.6% taper penger.